Azonos nemű szülők és gyermekeik. Szivárványcsaládok helyzete Magyarországon 2016-17. Kutatási jelentés

Címkék: 

A kiadvány borítója20 mélyinterjú, 1249 online kitöltött kérdőív. Minden eddiginél átfogóbb kutatást végzett a Háttér Társaság a gyermeket nevelő, illetve azt tervező magyarországi azonos nemű párok, LMBTQI emberek tapasztalatairól, véleményéről. 

A kiadvány áttekinti a hazai jogi helyzetet, beszámol a szülővé válás különböző módjairól, a gyermeket nevelő párok tapasztalatairól az egészségügy, az oktatás, a gyermekvédelem területén, munkatársaik vagy épp a családjuk körében.

A kiadvány a kormányzat, az oktatási intézmények, illetve a gyámhatóságok, gyermekvédelmi és családsegítő szolgálatok részére megfogalmazott ajánlásokkal zárul.

Fájlmelléklet: